Bireysel glokalleşme, insanların girdikleri ortama uyum sağlama bulundukları duruma ayak uydurma becerilerinin kavramsal adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Glokalleşme, ekonomik terimlerle açıklandığında malların ve hizmetlerin giderek…

Read more

Yunanlıların Bağımsızlık Süreci Yunanlılar, Osmanlı Devleti’ndeki azınlık toplumlarından biri olmasına karşın, Fransız İhtilali’nin etkisi ile gelişen milliyetçilik akımı sebebiyle ülkeye yayılan bağımsızlık arzuna, milli bir…

Read more