15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Bankaların Faizleri Düşürmesi Konut Alımını Nasıl Etkilemiştir?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası konut alımı artmıştır. Ülke dışında yaşayan Türkler, Türkiye’ye sahip çıkarak gayrimenkul alımını hızlandırmıştır. Buna ek olarak darbe girişimi başarısız sonuçlandığı için Türkiye ekonomisi (GSYH) bugünlerde artmıştır. Türkiye, ekonomik açıdan eskisine nazaran biraz daha iyileşme göstererek konut yapımını da önemli ölçüde arttırmıştır.

İnşaat sektörü günümüz neticesiyle zaten belirli bir ivme yakalamış durumda ve daha da artmaktadır

Genel olarak konut satış artışını 15 Temmuz Darbe Girişimine bağlamak yurt dışındaki Türkler açısından ve Ülkemiz açısından olumlu görülmüştür. Bu durumun dışında kentleşme arttığı için şehirler, köy ve kasabalardan çeşitli nedenlerden dolayı göç almaktadır. Buna bağlı olarak konut alımının hızlandığını da görebiliriz. Ülkemiz 15 Temmuz sonrası biraz daha kenetlenerek hem ekonomik açıdan hem idari açıdan olumlu görüntü vermiştir. Herkesin bildiği gibi ülkemizin en önemli geçim kaynağı tarım ve üretim olduğu için önemli ölçüde artmıştır. Konut satışında yine en büyük katkısı olan İstanbul şehrimiz önemli rol oynamıştır. İstanbul’u takip eden bir diğer şehrimiz ve Başkentimiz olan Ankara, yine konut satışında ilerleme kaydetmiştir.

Yabancıların konut alımında önemli yer almıştır. Suudi Arabistanlılar TÜİK istatistiklerine göre en çok alım yapan yabancılar olmuştur. Ülkemizde konut sektörünün bir diğer avantajı ise kentleşmeye katkı sağlaması, düzenli bir şehirleşmeye ve modernleşmeye katkı sağlamasıdır. Konut alımında eskiye göre yeni konutların alımı arttığı takdirde ekonomik açıdan daha iyi bir duruma gelebilecek görüntü sağlarız. Ülkemizin coğrafi açıdan bakıldığında konutlarında önemli ölçüde rol oynadığını görebiliriz, kentleşmenin düzgün, yerleşik ve dağınıklıktan uzak olması için yeni konutların alımının artması ve taleplerin artması gerekir, göçlerin artması yine yeni bir istihdam ve kentleşmeyi beraberinde getirir.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası bankaların faizleri düşürmesi konut alımını nasıl etkilemiştir?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası bankaların faizleri düşürmesi konut alımını olumlu etkilemiştir. Çünkü nasıl bir banka, faizlerinde önemli etken oluşturmuşsa bu oranların düşmesiyle de hanelerin talebinin artışına bağlı olarak kredi almaları olanaklı hale gelmiştir bu da beraberinde konut alımını arttırmıştır.