Anlaşmalı Boşanma Usulü

Evlilik iki insanın yaşamını birleştirdiği son derece özel bir kurumdur. Toplumun en ufak birimi olan aile, aynı zamanda kutsal bir birlikteliktir. İki insan hayatlarını birleştirdikten sonra çeşitli nedenlerle geçinemediklerine karar verebilir. Bu durumda, iki medeni insan olarak, ayrılma kararı almak en doğrusu olacaktır. Evlenmek normal olduğu kadar elbette buna son vermek de normaldir. Evlilik yasal yani resmi kurumlarda olan bir birlikteliktir. Bu nedenle, sona ermesi yani boşanmak da aynı şekilde yasal koşullarda olmaktadır. Evliliğin sonlanması belirttiğimiz gibi boşanma işlemiyle gerçekleşmektedir. Boşanma işlemleri çekişmeli ve anlaşmalı boşanma şeklinde gerçekleşebilir.

Tarafların anlaşamaması, arada, çocuk, mal bölüşümü gibi birtakım anlaşmazlıkların olması durumunda bu durum çekişmeli boşanma halini alır. Maalesef mahkemelerimizde ihtilaf yaşayan birçok çiftin yıllarca süren boşanma davalarına tanık olmaktayız. Oysa elbette en ideali tarafların karşılıklı anlaşarak, anlaşmalı boşanma ile başvurusunu yapmasıdır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme:

Ülkemiz adli yargı sisteminde, boşanma davaları aile mahkemelerinde yürütülmektedir. Buna bağlı olarak çocuk, mal paylaşımı ve nafaka davaları da yine aile mahkemelerinde görülmektedir. UYAP, ulusal yargı ağı sisteminde açılan dava başvuruları, aile mahkemelerine yönlendirilmektedir. Bu durum anlaşmalı boşanma başvuruları için de geçerlidir. Ayrılmaya karar veren çiftler, boşanma işleminin tek celsede gerçekleşmesi için anlaşmalı şekilde boşanmalıdır.

Hem daha kısa sürede işlem gerçekleşir, hem de istenmeyen tatsızlıklar yaşanmaz. Buna göre, taraflar ister kendileri bizzat, isterlerse vekilleri aracılığı ile bir boşanma protokolü hazırlar. Bu protokol yani anlaşmada, tarafların boşanma aşamasında birbirlerinden istekleri olup olmadığı imza altına alınır. Mahkemeye sunulan boşanma protokolü hakim tarafından incelenir ve talep değerlendirilir. Yasal koşullara uygun olan protokoller hakim tarafından kabul edilir ve atılan durulma tarihinde ya da sadece dosya üzerinde tarafların anlaşmalı şekilde boşanmasına karar verilir.

Protokol İçeriği:

Protokol esaslarında genel olarak, ortak çocuk varda onun velayetinin kimde olacağı, tarafların birbirinde tazminat veya nafaka ödemesi olacak ise bu konuda açıklamalar, eşyaların ve varsa taşınır, taşınmaz malların paylaşımı gibi detaylar bulunmaktadır. Anlaşmalı şekilde çiftlerin boşanması süre açısında da pratik olduğundan mahkemelerin üzerinden de önemli bir yük kalkmaktadır. Aile mahkemelerinin zaten iş yükü oldukça fazla olduğundan, sadece tek celsede ya da dosya üzerinde görülen anlaşmalı boşanmalar oldukça yükü hafifletmektedir.

Yasalarımızda düzenlenen önemli bir detay bulunmaktadır. Yasalarımıza göre bir seneden az süren evliliklerde, yani evlenme tarihi henüz bir seneyi doldurmamışsa, bu durumda boşanma davasında mutlaka tanık dinlenmesi gerekmektedir. Yani taraflar, anlaşarak boşanmak istediklerini mahkemeye iletse de, yasa gereği şahit dinlenmesi lazımdır. Bunun dışında, medeni hukuk ve diğer bağlı düzenlemelerimizde anlaşmalı boşanma konusunda önemli bir detay söz konusu değildir. Taraflar her zaman aile mahkemesine başvurarak, taleplerini iletebilirler. Bu şekilde en kısa sürede yasal boşanma işlemi gerçekleştir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir ?