Dekorasyon Hangi Dilden Günümüze Yerleşmiştir?

Dekorasyon Hangi Dilden Günümüze Yerleşmiştir?

Dekorasyon kelimesinin kökenine indiğimizde bu arayış yolumuzu Türkçedeki birçok kelime gibi Fransızcaya çıkarıyor. Fransızcaya da Latince kökünden gelişerek ve belli çekimlere uğrayıp belli anlamlar kazanarak geçen bu kelimenin tarihine daha yakından bakmaya ne dersiniz?

İlk Durağımız: Latince!

İlk durağımız, neredeyse bütün Avrupa dillerinde etimolojik araştırmalar yaparken karşımıza çıkan, birçok dilin de babası olan Latince. ‘Decus’ kökü, Latincede ‘süs, ziynet’ anlamına gelen bir isim olarak kullanılmasının yanı sıra ‘decor’ çekimi ile ‘zarafet, terbiyeye uygun davranmak, terbiyeli olmak’ anlamında bir fiil olarak da karşımıza çıkıyor.

Dekorasyon Hangi Dilden Günümüze Yerleşmiştir?

Sonraki Durak: Fransızca!

Fransızcada bu kelimenin ilk hali karşımıza ‘décor’ olarak çıkıyor. Bu kelime tıpkı Latincede olduğu gibi ‘ziynet, süs’ anlamına gelen bir isim. Bu kelimeden türeyen ‘décoration’ ise dekor yapmak ve süslemek anlamında kullanılan bir fiil formunu alıyor. Demek ki Fransızcadaki bu çekimlenmiş sözlük son haliyle Latincedeki kökümüzden ayrılıyor. Latincede yalnızca 2 harf değişimiyle fiile dönüşen kelimenin Fransızcada fiil olması için köke dokunmadan sonuna aldığı bir ek gerekti. Peki ya bu süreç Türkçede nasıl işledi?

Kökten Bütüne

Kelime Türkçede de tıpkı Fransızcada olduğu gibi ‘dekor’ kökünden geliyor ve bu kök bir isme işaret ediyor fakat Türkçede dekor kelimesinin üç farklı anlamı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Fransızca kökle aynı olacak şekilde süsten geliyor. Bir diğeri ise tiyatro, sinema dekoru gibi; sahnelenen bir eserin geçtiği ortamı tasvir etmek için kullanılan öğelerin bütünü anlamına geliyor. Son anlamı ise görünüş ve manzara kelimeleriyle eş anlamlı olarak kullanılabiliyor.

Türkçede de kelime Fransızcadakine benzer bir ek alarak ‘dekorasyon’ halini aldığında bir yeri süslemek ve bu süsleme işine verilen ad olarak bir isim bir de fiil olarak kullanılmaya başlıyor.