Okula Gitmek İçin Eğitim Şart Mı ?

Okula Gitmek İçin Eğitim Şart Mı ?

Okula gitmek için eğitim şart mı? Okul eğitim vermek amaçlı kurulmuş bir kurumdur. Bu nedenle okulda eğitim şarttır. Fakat okula gidildiğinde başka aktivitelerde bulunmanın engellenmesi ve eğitimin kötü aksettirilmesi, eğitim anlayışına terstir. Bu durumlar öğrencilerde yanlış bir algıya sebebiyet verebilir ve okula gidildiğinde eğitim görmenin zorunluluk ve dayatma biçiminde gösterilip psikolojik bir baskı ile eğitimin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebilir.

Okula gidilmenin amacı sadece eğitim görmek olması gerektiği hakkındaki düşünceleri olan insanlar için yanlış bir Okula Gitmek İçin Eğitim Şart Mı ?bakış açısına sahip olduklarını söylenir. Çünkü okul sadece eğitim değil ayrıca öğretim ve dostlukların beraberinde getirdiği bir kurumdur. Psikolojik bakımdan öğrencinin hayata atılması ve içindeki yetenekleri ortaya koyması için şarttır. Eğitim görülmeyen bir okul, amacı olmayacağından okul olarak adlandırılamamaktadır. Amacına göre oluşan bu resmi kurumlara baktığımızda hastane hastalar ve tedaviler için, postane iletişim için kullanıldığı ve görevlerini yerine getirdiği gibi okul da okumak ve eğitim görmek amacıyla oluşmuş bir kurumdur. Bu nedenle bu kurumda bu amaca uygun aktiviteler gerçekleşmedikçe bu kurumun hayatta kalması ve eğitim olmadan okula gidilmesi mümkün olmayacaktır.

EĞİTİMİN KAZANCI

Eğitim bireye kişilik kazandırarak sosyalleştirerek hayata kazandırma boyutunda göz önüne geliyor. Okulda öğrenilenler ve aldığımız eğitim sadece okula gidildiğinde değil yaşamımızda da öğrendiğimiz ve işimize yarayan bilgilerden oluşuyor. Bu nedenle sadece okula gidildiğinde de eğitim alınmamaktadır. Normal bir insan her gün yaşamında eğitim görmektedir.

HAYATTA ETKİLERİ

Okula gidildiğinde eğitimden başka amacı olan öğrencilerin hayatlarında başarısız oldukları gözlenmektedir. Okula gidip de eğitim görmemek ve sadece duygusal olarak olayları incelemek kişinin kendini düşünmemesi ve olaylara bakış açısının öznel olduğunu gösterir.

SİSTEM

Okula gitmek için eğitimin şart olduğu açıkça devlet ve eğitim sistemi göz önünde bulundurulduğunda açıkça görülmektedir. Öğrenmek ve eğitim, okula gitmek gibi şart olmasa da istatistiklere bakıldığında öğrenme eğilimi olmayan öğrencilerin başarısız oldukları tespit edilmiştir.