ABD Eğitim Sistemi Nasıldır?

ABD Eğitim Sistemi Nasıldır?

ABD ve Eğitim

ABD’de alışılagelmiş bir eğitim sistemi mevcut değildir. Aynı zamanda eğitimden sorumlu bakanlıklar kısıtlı yetkilere sahiptir. Eyaletlerden sorumlu yönetimler, kendi eğitim sistemlerine ve programlarına sahiptir. Ancak ders kitapları, ders programlarının hazırlanması gibi konular yerel idari makamların görevidir. Yerel idari makamlarda bulunan kişiler bazen atamayla iş başı yaparken bazen de halkın içinden seçilerek göreve gelirler. Okul aile birlikleri ile yönetimde bulunan kişilerin okulların onarımı, konferans salonlarının düzenlenmesi, maddi kaynakların sağlanması, okulların denetlenmesi, eğitim öğretim ortamında kullanılacak materyaller ile ders kitapları ve gerekli araç gereçlerin temin edilmesi gibi sorumlulukları mevcuttur.

ABD Eğitim Sistemi Nasıldır?

Eğitim Sistemi

12 yıllık İlköğretim ve ortaöğretim programları mevcuttur. Bu programlar, birinci sınıf ile başlar; on ikinci sınıf ile bitmektedir. İlköğretimden önce 1 ile 3 yıl arasında değişen okul öncesi eğitimleri vardır. 5 yıllık ilköğretim programından sonra 7 yıllık lise programları ile ortaöğretim programları başlar. Ancak 12 yıllık eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler lise diploması alabilmektedir. Not sistemleri ise GPA olarak adlandırılan, derslerin yüzdelik olarak hesaplanması ile bunun harf olarak ifade edilmesi şeklindedir.

Lisans eğitimleri iki yıllık ve dört yıllık olacak şekilde tamamlanmaktadır. 2 yıl süren lisansüstü eğitim için ise dört yıllık lisans eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Alanlarında daha fazla uzmanlaşmak için 3 ile 6 yıl arasında değişen doktora eğitimi verilmektedir.

Sınıf ortamları yüzlerce öğrencinin bulunabildiği kalabalık sınıflar olabileceği gibi birkaç öğrencinin olduğu sınıflar da olabilmektedir. Sınıf ortamları hareketli, tartışma ortamları yoğundur. Öğrencilerden tartışmalara katılmaları, fikirlerini ifade etmeleri beklenir. Sınavları, sınıf ortamında gerçekleşir, dönemlik ödevlerin, projelerin sunulması gerekmektedir. Her ders belirlenen bir kredi saatine karşılık gelir. Genellikle dersler 3 kredi veya 5 kredi arasında değişiklik gösterir.