Endüstrinin Kolları Nelerdir?

Endüstrinin Kolları Nelerdir ?

Endüstri faaliyetleri ve endüstri çeşitleri

Dünya üzerindeki ham maddelerin işlenilmesiyle; ihtiyaç doğrultusunda yeni ürünler ortaya çıkarılması faaliyetine ve bu ürünlere endüstri adı verilir. EEndüstrinin Kolları Nelerdir?ndüstrinin pek çok farklı kolu bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber endüstriyel alanda da çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bir kaç sanayi alanının çalışmalarından yararlanılarak ortaya çıkarılan farklı endüstri kolları bulunmaktadır. Dünyada ve ülkemizde faaliyet gösterilen endüstrinin kolları nelerdir? sorusuna 8 başlık altında cevap vermek mümkündür;

 Demir-Çelik Endüstrisi:

Endüstrinin temel basamağı sayılabilecek kolu ağır sanayi yani demir-çelik endüstrisidir. Diğer endüstri kollarının gelişmesinde ve seri üretime geçilmesinde ağır sanayinin payı büyüktür. Demirin ergitilmesi ve oksijen verilerek çelik yapılması bu faaliyetlerin başlangıcını oluşturur.

 Konfeksiyon Endüstrisi:

Sanayi devrimi ile beraber dokuma tezgahlarının kurulması bu sanayiye hayat vermiştir. Dönemin güçlü ülkeleri sömürgelerinden getirdikleri hammaddeleri bu tezgahlarda işleyerek tekstil endüstrisinin temellerini atmıştır.

 Otomotiv Endüstrisi:

Ekonomik anlamda en güçlü sanayi kollarından biridir. Taşıt parçalarının üretiminden montajına kadar; motor performansının artırılması da dahil olmak üzere otomotiv sektöründeki gelişmeler bu endüstrinin faaliyet alanını oluşturur.

 Gıda Endüstrisi:

Tüm tarım faaliyetleri bu endüstri kolunu oluşturur. Toprağın işlenmesi ve beslenme ihtiyacının giderilmesi temeline dayanır. Nüfus sayısı ile doğrudan ilgilidir.

 Askeri Endüstri:

Savaş aletlerinin üretimi bu endüstri kolunu oluşturur. Ulusların global arenada söz sahibi olması ve kendini savunması anlamında önem taşır. Uzay sanayi ile birlikte ele alınır.

 Elektrik-Elektronik Endüstrisi:

Bulunduğumuz çağda ulaşılan teknolojik ilerlemenin kaynağı bu sanayi koludur. Amerika ve batı ülkelerinin öncülüğünde elektronik cihazların gelişmesiyle teknolojik ilerleme kaydedilebilmiştir.

 Maden Endüstrisi:

Toprakta hammadde halinde bulunan madenlerin çıkarılması ve işlenmesi faaliyetleridir.

 Kimya Endüstrisi:

Sentetik ürünler, kağıt, boya, kauçuk ve ilaç gibi kimyasal materyallerin üretim işlemleri bu endüstriyi oluşturur. Diğer sanayi kollarının gelişimiyle ve ülke ekonomilerinin gücüyle yakından ilgilidir.