Endüstriyel Faaliyetlerin Dünya Ya Etkileri Nelerdir?

Endüstriyel Faaliyetlerin Dünya Ya Etkileri Nelerdir?

Dünya, 1789 Fransız Devrimi’nden bu yana değişiklik gösteren siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullar etkisi altında 14idi. 18. yüzyıl İngiltere’si gezegenin diğer kısımlarına göre daha ileri bir üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen büyük oranda bir tarım ve köylü toplumuydu. Aynı yüzyılda yaşayan İskoç mucit James Watt’ın kullanıma uygun hale getirilmiş icadı olan buhar makinesi imparatorlukları yıkıma sürükleyip ulus devletlerin tohumunu atan Fransız Devrimi’nin yanında modern toplumlarında çekirdeğinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Endüstriyel Faaliyetlerin Dünya Ya Etkileri Nelerdir?Endüstriyel Faaliyetlerin Dünya ya Etkileri Nelerdir?

Watt’ın icadı olan buhar makinesi el tezgahlarının sonunu getirmiş ve kas gücünün üzerinde bir kuvvetle hızlı ve seri üretimin önünü açmıştır. Tabii bu durum İngiltere ‘yi dahi aşmış ve tüm dünya üzerinde çoğunluğu oluşturan köylü-tarım toplumlarının yerini işçi-şehirli toplumlara bırakmıştır. Tüm dünya hızlı bir demir-çelik üretimine girişmiş ve bunun için karbon kökenli kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtları kullanmış bunun sonucunda talepten daha fazla bir arz ortaya çıkmış ve yine bu arz fazlasını satabilmek için pazar arayışları gerçekleşmiştir.

Seri Üretim ve Modern İşçi Sınıfının Oluşumu

Endüstri Devrimi, işverene yahut sanayiciye daha hızlı üretim yapma imkanı vermiş durumda ise de halen üretilen araçların büyük kısmı bir işçi grubunun el emeği ile gerçekleşmekteydi. 14 Ocak 1914’de Amerikalı otomobil üreticisi Henry Ford’ un icat ettiği ve “Fordizm” adıyla anılan üretim tekniği birçok şeyi değiştirdi. Üretim bandında bir işçi grubunun tek bir otomobille meşgul olması yerine üretim bandında ilerleyen bir aracı her işçinin bir parça takarak üretmesi şeklinde gerçekleşmekteydi. İlerleyen yıllarda bu durum işçiler tarafından sendikalaşma eylemlerine ve hareketlerine yol açacak daha sonra ki dönemlerde ise üretim yerini özel geliştirilmiş robotlara bırakmaya başlayacaktı.