Oyun Teorisinin Amacı Nedir

Oyun Teorisinin Amacı Nedir

Hayatını bilime adamış ve insanlığa çok önemli kazançlar bırakmış olan John Nash, oyun teorisi ile ekonomik kuramlara farklı bir bakış açısı getirerek önemli katkılarda bulunuştur. Oyun teorisi ile Nobel almaya hak kazanan ve hayatının sonuna kadar çalışmalarına devam eden ünlü bilim adamının ortaya attığı varsayım, tüm ekonomi ve bilim çevrelerince de kabul görmüş bir kuramdır.

Oyun Teorisinin Amacı NedirOyun teorisi ekonomik hayatta insan davranışlarının ekonomik birimlerin hareketlerini nasıl etkilediğini ortaya koyan bir kuramdır. Günümüz piyasalarındaki oligopol işletmelerin ortak hareketlerini tam olarak açıklayan oyun teorisi, dinamik piyasa yapılarında oldukça sık karşılaşılan bir ekonomik davranış biçimidir. İşletmelerin olumsuz durumlara karşı birlikte hareket ederek en az zarar ile atlatmaları olarak açıklanan oyun teorisi, ülkemizde en sık kullanılan birlikten kuvvet doğar sözünün ekonomik bilimsel çevrelerce formüller ile ispatlanmış halidir.

Oyun teorisinin amacı nedir? Oyun teorisinin amacı bir kaç başlık altında açıklanmaktadır. Bu başlıklar şöyledir:

– Piyasada ortak hareket etmek: Oyun teorisine göre işletmeler piyasa koşullarında ortak hareket ederler ve kendi çıkarları doğrultusunda ortak kararlar alırlar. Eğer piyasadaki işletmelerden herhangi birini olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu ise, hiç bir firma bu girişimde bulunmaz.

– Herkesin refahını sağlamak: Piyasadaki işletmelerin tamamının refahı en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Günümüz piyasalarında oligopol işletmelerin ortak hareket etmesi ve uyguladıkları fiyat politikaları en küçük oligopol işletmesinin bile olumlu bir şekilde etkilenmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

– Ya hep ya hiç mantığı: İşletmelerden sadece biri veya bir kaçı ekonomik koşullardan olumlu etkilenecek, ancak piyasadaki firmaların geri kalanı zarar görecekse, piyasadaki işletmeler bu kararı uygulamazlar. Bu ortak hareket ile piyasada sonradan olumsuz olan durum, ilerleyen süreçte tüm işletmelerin lehine olacak şekilde geri dönecektir.