Türkiye'de Sanayinin Dağılışı Nasıldır?

Türkiye’de Sanayinin Dağılışı Nasıldır?

Hayatımızın büyük bir kısmını oluşturan teknolojik aletler yaşamımızı kolaylaştırmaktadır. Günümüz dünyasında artık her yapılan etkinlikte bu araçlara başvurmakta ve onu yaşamımızın odak noktası haline getirmekteyiz.

Türkiye'de Sanayinin Dağılışı Nasıldır?Teknolojik aletler yüzyıllardır belli noktalarda insan gücüyle ve bilgisiyle çeşitli üretim noktalarında işlenmekte ve insan yaşamını çeşitlendirmektedir. Bunun en büyük örneği ise günlük yaşamımızda kullandığımız ev aletleri, bir yerden bir yere gitmemizi sağlayan araçların gelişimi, haberleşmeyi sağlayan aletlerin gelişimi ve çok büyük yapılarda işlenen ekonomik değeri yüksek üretim sahalarıdır. Dünyada birçok örneği olan bu teknolojik kuruluşlar geçmişten günümüze hatırı sayılır şekilde ilerlemektedir.

 TÜRKİYE’DE SANAYİNİN DAĞILIŞI NASILDIR? 

Dünyanın birçok yerinde kurulan büyük çaplı ve küçük çaplı teknolojik aletler üretimi sahalarının ülkemizdeki yeri diğer ülkelere göre biraz geride kalmıştır. Bunun nedeni çok fazla yer altı kaynağımız olmasına rağmen bunu işlemek için teknolojik üretim sahalarımız yetersizdir.

Türkiye'de Sanayinin Dağılışı Nasıldır?

Genelde var olan teknolojik iş sahaları büyük şehirlerde, mega kentlerimizde bulunmaktadır buda beraberinde iç göçlerin yaşanmasına ve insanların talep ettikleri çalışma isteklerini bu şehirlerde yerine getirmesine neden olmaktadır. Çeşitli üretim sahalarımız olmasa da özellikle dış ülkelerden ihraç edilen teknolojik aletleri işlemekle uğraşılmaktadır.

TEKNOLOJİ BAKIMINDAN GERİDE OLMANIN ZARARLARI

Teknolojik iş sahaları ve kolları bakımından geride olmak ülkemizde üretimin kısıtlı olması ve çok çeşitli üretim sahalarının az olmasına neden olduğu gibi ülke ekonomisinin çok aşağılara gerilemesine ve ekonomik yönden ve üretim açısından diğer ülkelere nazaran çok geride kalmamıza neden olmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için teknolojik üretim sahaların çeşitlendirilmesi ve bu alanda uzman kişiler tarafından eğitimlerle insanların bilinçlendirilmesi gerekir yapılmadığı taktirde insanlar bu teknolojik aletlerden sadece diğer ülke üretimlerini kullanabilecek ve ülkemizde buna dair çeşitlilik ve üretim olmayacaktır.